• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLSCAP24-6

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLSCAP24-6

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLSCAP24-6

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLSCAP24-6

XLS BUFFER MODULE

Volts DC: 24
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Công suất: 360
Volts DC Range: 22.500-30
Volts DC: 24
Số pha: 1
Volts DC Range: 22.500-30
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 360