Đại lý PLC 1756-L83E

Đại lý PLC 1756-L83E

Đại lý PLC 1756-L83E

PLC CONTROL LOGIX CPU 5580 5MB 1756-L83E
PLC CONTROL LOGIX PSU 120/240 VAC đại lý 1756-PA72
PLC CONTROL LOGIX CHASSIS 4 SLOT 1756-A4
PLC AB 1734 ETHER/IP ADAPT 1734-AENT
PLC AB MOD BASE SPRING 1734-TBS
PLC AB 4 A/I MODULE 1734-IE4C
PLC AB 2A/O VOLT OUT MOD 1734-OE2V
PLC AB POWER MODULE 1734-EP24DC
PLC AB 24VDC 8 O/P MOD mô đun 1734-OB8 (8D/O)
PLC AB 24VDC COUNTER/ENCODER MODULE 1734-VHSC24
PLC AB CPU PSU 1769-PA2
AB 1769-ECR | allen bradley 1769-ECR | đại lý 1769-ECR
MODULE 1734-IE2V
PLC AB 2 PT RTD INPUT MODULE 1734-IR2 (2 I/P RTD)
PLC AB 24VDC INPUT MOD 1734-IB8 (8D/I)
PLC AB RELAY OUTPUT MOD 1734-OW4 (4 RELAY OUT)
PLC AB 2 A/I MODULE 1734-IE2C (2A/I) 0-20MA/4-20MA
PLC AB COMPACT LOGIX CPU 1769-L33ER | đại lý 1769-L33ER
PLC CONTROL LOGIX  AE2356
Module đại lý 1783-US08T
PLC AB 2 A/I MODULE 1734-485ASC
Bộ nguồn 1756-PB72

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *