Switches mạng 1783-MX04S

Switches mạng 1783-MX04S

Switches mạng 1783-MX04S

Thông số kỹ thuật Switches mạng Ethernet Công nghiệp 1783-MX04S:

Technical Specifications
Stratix 8000/8300 Expansion Modules
1783-MX04S 1783-MX08S 1783-MX08T 1783-MX08F
Ports per Module 4 8 8 8
Copper Ports 8 10/100 ports
Fiber Ports 8 100 BaseFX ports with LC connector
SFP Slots 4, fiber 8, fiber
SFP Modules 1783-SFP100FX
1783-SFP100LX
Backplane Power 3.3V DC, 2.5 A max 3.3V DC, 4.0 A max 3.3V DC, 1.7 A max 3.3V DC, 3.6 A max
Power Consumption 8.25 W 13.2 W 5.6 W 11.8 W
Fiber Optic Ethernet Data Rate 100 Mbps
Fiber Optic Link Budget 8 dB with 62.5 / 125 mm multimode cable
4 dB with 50 / 125 mm multimode cable
Fiber Optic Cable Length, Max Graded index multimode fiber; 2000 m
Fiber Optic Connector Type LC

 

Stratix 8000/8300 Power Over EtherNet Expansion Modules
1783-MX04E 1783-MX04T04E
Ports 4 Power over Ethernet ports 4 copper ports
4 Power over Ethernet ports
Backplane Power 3.3V DC, 0.94 A max 3.34V DC, 1.08 A max
Power over EtherNet 48/54V DC, 2.5 A max 48/54V DC, 2.4 A max
Power Dissipation 3.0 W 3.6 W
EtherNet Connector RJ45 connector according to IEC 60603-7, 2 or 4 pair
Category 5e minimum cable according to TIA 568-B.1 or Category 5 cable according to ISO/IEC 24702

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *