Màn hình HMI

Màn hình 2711P-B4C5A8

Màn hình 2711P-B4C5A8

Thông số kỹ thuật màn hình Allen bradley 2711P-B4C5A8:

PanelView Plus 6 – 400 Terminals without Extended Features

Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input
Power
Memory (MB)
Keypad Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile
2711P-K4M5A8 3.5-in. Grayscale ü ü ü AC 256 512
2711P-K4M5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K4M20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K4M20D8 ü ü ü ü DC 256 512
2711P-K4C5A8 2711P-B4C5A8 3.5-in. Color ü ü ü AC 256 512
2711P-K4C5D8 2711P-B4C5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K4C20A8 2711P-B4C20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K4C20D8 2711P-B4C20D8 ü ü ü ü DC 256 512

đại lý 2711P-B4C5A8, nhà phân phối 2711P-B4C5A8, màn hình hmi 2711P-B4C5A8

Màn hình 2711P-T6C20A9

Màn hình 2711P-T6C20A9

Thông số kỹ thuật Allen bradley 2711P-T6C20A9

PanelView Plus 6 – 600 Terminals with Extended Features

Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input
Power
Memory (MB)
Keypad Touch Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile
2711P-K6C5A9 2711P-T6C5A9 2711P-B6C5A9 5.7-in. Color ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C5D9 2711P-T6C5D9 2711P-B6C5D9 ü ü ü DC 256 512
2711P-K6C20A9 2711P-T6C20A9 2711P-B6C20A9 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C20D9 2711P-T6C20D9 2711P-B6C20D9 ü ü ü ü DC 256 512

Màn hình 2711P-T6M5A8

Màn hình 2711P-T6M5A8

Thông số kỹ thuật Rockwell 2711P-T6M5A8:

PanelView Plus 6 – 600 Terminals without Extended Features

Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input
Power
Memory (MB)
Keypad Touch Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile
2711P-K6M5A8 2711P-T6M5A8 2711P-B6M5A8 5.7-in. Grayscale ü ü ü AC 256 512
2711P-K6M5D8 2711P-T6M5D8 2711P-B6M5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K6M20A8 2711P-T6M20A8 2711P-B6M20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K6M20D8 2711P-T6M20D8 2711P-B6M20D8 ü ü ü ü DC 256 512
2711P-K6C5A8 2711P-T6C5A8 2711P-B6C5A8 5.7-in. Color ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C5D8 2711P-T6C5D8 2711P-B6C5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K6C20A8 2711P-T6C20A8 2711P-B6C20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C20D8 2711P-T6C20D8 2711P-B6C20D8 ü ü ü ü DC 256 512

đại lý 2711P-T6M5A8 | nhà phân phối 2711P-T6M5A8 | allen bradley 2711P-T6M5A8

Màn hình HMI 2711P-K4M5A8

Màn hình HMI 2711P-K4M5A8

Thông số kỹ thuật Allen bradley 2711P-K4M5A8:

PanelView Plus 6 – 400 Terminals without Extended Features

Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input
Power
Memory (MB)
Keypad Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile
2711P-K4M5A8 3.5-in. Grayscale ü ü ü AC 256 512
2711P-K4M5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K4M20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K4M20D8 ü ü ü ü DC 256 512
2711P-K4C5A8 2711P-B4C5A8 3.5-in. Color ü ü ü AC 256 512
2711P-K4C5D8 2711P-B4C5D8 ü ü ü DC 256 512
2711P-K4C20A8 2711P-B4C20A8 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K4C20D8 2711P-B4C20D8 ü ü ü ü DC 256 512