• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLP100F

1606-XLP100F

1606-XLP100F

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLP100F

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XLP100F

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLP100F

Power Supply, Compact, 100 Watt, 48 – 56 Volt DC Output, 1-Phase, 100 – 120/220 – 240 Volt AC, 220 – 375 Volt DC Input, 2.1 Amp

Công suất: 100
Kiểu: Bộ nguồn AB
Volts DC Range: 48, 375, 56/220
Số pha: 1
Amps: 2.100
Công suất: 100
Volts DC Range: 48, 375, 56/220
Amps: 2.100
Kiểu: Bộ nguồn AB
Số pha: 1