• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE480FP

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE480FP

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE480FP

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE480FP

XLE, Essential Power Supply, 480Watt, 48 Volt DC, 10 Amp, Switched Mode, 120% power Boost

Amps: 10
Volts DC: 48
Kiểu: Bộ nguồn AB
Công suất: 480
Amps: 10
Kiểu: Bộ nguồn AB
Volts DC: 48
Công suất: 480