• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLP60EQ

1606-XLP60EQ

1606-XLP60EQ

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLP60EQ

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XLP60EQ

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLP60EQ

Power Supply, Compact, 60 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 120/240 Volt AC, 85 – 375 Volt DC Input

Volts DC Range: 24, 28/110-300
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Công suất: 60
Amps: 2.500
Volts AC Range: 100-240
Volts DC Range: 24, 28/110-300
Số pha: 1
Amps: 2.500
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 60
Volts AC Range: 100-240