• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XL60DR

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XL60DR

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XL60DR

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XL60DR

Power Supply, Compact, Redundancy, N+1, 60 Watt, 24 Volt DC Output, 1-Phase, 100 – 120/220 – 240 Volt AC, 160 – 375 Volt DC Input, 2.5 Amp

Volts DC: 24
Kiểu: Bộ nguồn AB
Số pha: 1
Công suất: 60
Amps: 2.500
Volts DC Range: 160, 375
Volts DC: 24
Số pha: 1
Amps: 2.500
Kiểu: Bộ nguồn AB
Công suất: 60
Volts DC Range: 160, 375