• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS240EA

1606-XLS240EA

1606-XLS240EA

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS240EA

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XLS240EA

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS240EA

Power Supply, Essential, 240 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 1-Phase, 100 – 240 Volt AC, 110 – 300 Volt DC, Input, 10 Amp

Công suất: 240
Amps: 10
Volts DC Range: 24, 28/110-300
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-240
Công suất: 240
Volts DC Range: 24, 28/110-300
Số pha: 1
Amps: 10
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts AC Range: 100-240