• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLP25A

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLP25A

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLP25A

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLP25A

Power Supply, Compact, 25 Watt, 5 Volt DC Output, 1-Phase

Amps: 5
Công suất: 25
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts DC: 5
Volts AC Range: 100-240
Volts DC Range: 85-375
Amps: 5
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts DC: 5
Volts DC Range: 85-375
Công suất: 25
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-240