• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XL480E-3

1606-XL480E-3

1606-XL480E-3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XL480E-3

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XL480E-3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XL480E-3

Power Supply, Switched Mode, 480W Output, 24-28 Output Voltage, 3PPower Supply, Switched Mode, 20 Amp, 480 Watt Output, 24 to 28 Volt DC Output, 3-Phase, DIN Rail Mount, 480 Volt AC Input, 450 – 820 Volt DC Input

Số pha: 3
Volts AC: 480
Volts DC Range: 24, 28/550
Kiểu: Bộ nguồn AB
Công suất: 480
Amps: 20
Số pha: 3
Volts DC Range: 24, 28/550
Công suất: 480
Volts AC: 480
Kiểu: Bộ nguồn AB
Amps: 20