• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLB

1606-XLB

1606-XLB

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLB

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XLB

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLB

Power Supply, Wall-Mount Bracket for 1606XLE

Kiểu: Kiểu lắp Bracket
Kiểu lắp: DIN Rail
Kiểu: Kiểu lắp Bracket
Kiểu lắp: DIN Rail