• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE240F

1606-XLE240F

1606-XLE240F

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE240F

đại lý bộ nguồn allen bradley | đại lý 1606-XLE240F

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE240F

Power Supply, Essential, 240 Watt, 48 – 52 Volt DC Output, 1-Phase, 100 – 120/200 – 240 Volt AC, 110 – 300 Volt DC Input, 5 Amp

Công suất: 240
Amps: 5
Volts DC Range: 48, 52
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-120/200-240
Công suất: 240
Volts DC Range: 48, 52
Số pha: 1
Amps: 5
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts AC Range: 100-120/200-240