Bộ nguồn 1606-XLE240ECRZ

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE240ECRZ

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE240ECRZ

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE240ECRZ

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE240ECRZ

XLE REDUNDANT POWER SUPPLY 240W 24VDC