• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE96B-2

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE96B-2

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE96B-2

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE96B-2

Power Supply, Essential, 3-Phase, 96 Watt, 12 – 15 Volt DC Output, 380 – 480 Volt AC, 600 Volt DC Input, 8 Amp

Số pha: 3
Công suất: 96
Kiểu: Bộ nguồn AB
Volts DC Range: 15, 12
Amps: 8
Số pha: 3
Kiểu: Bộ nguồn AB
Amps: 8
Công suất: 96
Volts DC Range: 15, 12