• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480EE

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480EE

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480EE

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480EE

Power Supply, 480 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 20 Amp, 200 – 240 Volt AC, Input, 1-Phase

Volts DC Range: 24, 28
Kiểu: Bộ nguồn AB
Số pha: 1
Công suất: 480
Amps: 20
Volts DC Range: 24, 28
Số pha: 1
Amps: 20
Kiểu: Bộ nguồn AB
Công suất: 480