• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XL240FP

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XL240FP

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XL240FP

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XL240FP

1606 SWITCHED MODEAB 1606-XL240FP 1606 SWITCHED MODE

Kiểu: Bộ nguồn AB
Kiểu: Bộ nguồn AB