• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLB90E

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLB90E

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLB90E

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLB90E

XLB POWER SUPPLY 90W 24VDC 3.8A