• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun output 1769-OB16

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1769-OB16

Cat. No. Inputs/Outputs Voltage Category Operating Voltage Range Backplane Current Power supply distance rating
Allen bradley 1769-IG16 16 inputs 5V DC TTL signal input 4.5…5.5V DC 120 mA at 5.1V 8 modules
Allen bradley 1769-IQ16 16 inputs 24V DC, sinking or sourcing 10…30V DC at 30 °C (86 °F)
10…26.4V DC at 60 °C (140 °F)
115 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-IQ16F 16 high-speed inputs 24V DC, sinking or sourcing 10…30V DC at 30 °C (86 °F)
10…26.4V DC at 60 °C (140 °F)
100 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-IQ32 32 inputs 24V DC, sinking or sourcing 10…30V DC at 30 °C (86 °F)
10…26.4V DC at 60 °C (140 °F)
170 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-IQ32T 32 inputs 24V DC, sinking or sourcing 20.4…26.4V DC at 60 °C (140 °F) 170 mA at 5.1V 8 modules
Allen bradley 1769-IQ6XOW4 6 inputs
4 outputs
24V DC, sinking or sourcing
AC/DC normally open relay contact outputs
10…30V DC at 30 °C (86 °F)
10…26.4V DC at 60 °C (140 °F)
105 mA at 5.1V
50 mA at 24V
8
Allen bradley 1769-OB8 8 outputs 24V DC, sourcing 20.4…26.4V DC 145 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-OB16 16 outputs 24V DC, sourcing 20.4…26.4V DC 200 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-OB16P 16 outputs, protected 24V DC, sourcing 20.4…26.4V DC 160 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-OB32 32 outputs 24V DC, sourcing 20.4…26.4V DC 300 mA at 5.1V 6 modules
Allen bradley 1769-OB32T 32 outputs 24V DC, sourcing 10.2…26.4V DC 220 mA at 5.1V 8 modules
Allen bradley 1769-OG16 16 outputs 5V DC TTL signal output 4.5…5.5V DC 200 mA at 5.1V 8 modules
Allen bradley 1769-OV16 16 outputs 24V DC, sinking 20.4…26.4V DC 200 mA at 5.1V 8
Allen bradley 1769-OV32T 32 outputs 24V DC, sinking 10.2…26.4V DC 300 mA at 5.1V 8 modules

đại lý 1769-OB16 | nhà phân phối 1769-OB16 | rockwell 1769-IQ32 | đại lý 1769-IQ32 | nhà phân phối 1769-OB16P | mô đun input 1769-IQ16

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun output 1769-OB16”