• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun 2094-BMP5-S

Thông số kỹ thuật Allen bradley 2094-BMP5-S

AM Module (inverter, 400V-class) Power Specifications (series A, B, C, and D)

Attribute Mô đun 2094-BMP5-S (2094-BC01-MP5-S) Mô đun 2094-BM01-S (2094-BC01-M01-S) Mô đun 2094-BM02-S (2094-BC02-M02-S) Mô đun 2094-BM03-S (2094-BC04-M03-S) Mô đun 2094-BM05-S (2094-BC07-M05-S)
Bandwidth

Velocity loop Current loop

500 Hz

1300 Hz

PWM frequency 8 kHz 4 kHz
Nominal input voltage 650V DC
Continuous current (rms) 2.8 A 6.1 A 10.3 A 21.2 A 34.6 A
Continuous current (sine) 0-pk 4.0 A 8.6 A 14.6 A 30.0 A 48.9 A
Peak current (rms)

Series A drives

Series B and C drives

4.2 A

7.0 A

9.2 A

15.3 A

15.5 A

25.8 A

31.8 A

53.0 A

51.9 A

69.2 A

Peak current (0-pk)

Series A drives

Series B and C drives

5.9 A

9.9 A

12.9 A

21.6 A

21.8 A

36.4 A

45.0 A

75.0 A

73.4 A

97.9 A

Continuous power out, nom 1.8 kW 3.9 kW 6.6 kW 13.5 kW 22.0 kW
Internal shunt

Continuous power

Peak power

50 W

5.6 kW

200 W

22.5 kW

Internal shunt resistor 115 Q 28.75 Q
Shunt on 805V DC
Shunt off 755V DC
Efficiency 98%
Capacitance 75 III 150 III 270 IIl 840 IIl 1175 IIl
Capacitive energy absorption 10 J 19 J 35 J 108 J 152 J
Short-circuit current rating 200,000 A (rms) symmetrical

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun 2094-BMP5-S”