• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun 1769-IF8

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1769-IF8

Cat. No. Inputs/Outputs Signal Range Resolution Backplane current Power supply distance rating
Allen bradley 1769-IF4 4 inputs, differential or single-ended 0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
14 bits (unipolar)
14 bits plus sign (bipolar)
120 mA at 5.1V
60 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-IF4I 4 inputs, differential or single-ended, individually isolated 0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
16 bits (unipolar)
15 bits plus sign (bipolar)
140 mA at 5.1V
110 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-IF8 8 inputs, differential or single-ended 0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
16 bits (unipolar)
15 bits plus sign (bipolar)
120 mA at 5.1V
70 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-IF16C 16 inputs, single-ended 0…20 mA, 4…20 mA 16 bits (unipolar)
15 bits plus sign (bipolar)
190 mA at 5.1V
70 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-IF16V 16 inputs, single-ended ±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V 16 bits (unipolar)
15 bits plus sign (bipolar)
190 mA at 5.1V
70 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-IF4XOF2 4 differential or single-ended inputs
2 high speed single-ended outputs
0…20 mA
0…10V DC
Inputs: 8 bits plus sign
Outputs: 8 bits plus sign
220 mA at 5.1V
120 mA at 24V
8
Allen bradley 1769-IF4FXOF2F 4 high-speed differential or single-ended inputs
2 high-speed single-ended outputs
0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
Inputs: 14 bits (unipolar), 14 bits plus sign (bipolar)
Outputs: 13 bits (unipolar), 13 bits plus sign (bipolar)
220 mA at 5.1V
120 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF2 2 outputs, single-ended 0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
14 bits (unipolar)
14 bits plus sign (bipolar)
120 mA at 5.1V
120 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF4 4 outputs, single-ended 0…20 mA, 4…20 mA
±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V
15 bits plus sign, unipolar and bipolar 120 mA at 5.1V
170 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF4CI 4 outputs, differential, individually isolated 0…20 mA, 4…20 mA 16 bits (unipolar) 165 mA at 5.1V
110 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF4VI 4 outputs, differential, individually isolated ±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V 15 bits plus sign (bipolar) 165 mA at 5.1V
110 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF8C 8 outputs, single-ended 0…20 mA, 4…20 mA 16 bits (unipolar) 145 mA at 5.1V
185 mA at 24V
8 modules
Allen bradley 1769-OF8V 8 outputs, single-ended ±10V, 0…10V, 0…5V, 1…5V 16 bits plus sign (bipolar) 135 mA at 5.1V
145 mA at 24V
8 modules

đại lý 1769-IF8 | nhà phân phối 1769-IF8 | rockwell 1769-IF8 | mô đun input 1769-IF8

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun 1769-IF8”