Mô đun 2094-AC16-M03-S

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun 2094-AC16-M03-S

Mô đun 2094-AC05-M01-S Module, Integrated, 200/230V, 3KW CONV. 9A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AC05-MP5-S Module, Integrated, 200/230V, 3kW Conv. 5A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AC09-M02-S Module, Integrated, 200/230V, 6KW CONV. 15A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AC16-M03-S Module, Integrated, 200/230V, 11kW Conv. 24A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AC32-M05-S Module, Integrated, 200/230V, 23kW Conv. 47A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AM01-S Module, Axis, 200/230V, 9A INV., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AM02-S Module, Axis, 200/230V, 15A INV., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AM03-S Module, Axis, 200/230V, 24A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AM05-S Module, Axis, 200/230V, 47A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-AMP5-S Module, Axis, 200/230V, 5A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BC01-M01-S Module, Integrated, 400/460V, 6KW CONV. 9A INV., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BC01-MP5-S Module, Integrated, 400/460V, 6kW Conv. 4A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BC02-M02-S Module, Integrated, 400/460V, 15KW CONV. 15A INV. , Safe Torque Off
Mô đun 2094-BC04-M03-S Module, Integrated, 400/460V, 28kW Conv. 28A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BC07-M05-S Module, Integrated, 400/460V, 45kW Conv. 48A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BM01-S Module, Axis, 400/460V, 9A INV., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BM02-S Module, Axis, 400/460V, 15A INV., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BM03-S Module, Axis, 400/460V, 28A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BM05-S Module, Axis, 400/460V, 48A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BMP5-S Module, Axis, 400/460V, 4A Inv., Safe Torque Off
Mô đun 2094-BSP2 Kinetix 6000 / 6200 / 6500 Shunt Module , 230/460V
Mô đun 2094-PRF Module, 230V OR 460V, Power Rail slot filler.
Mô đun 2094-PRS1 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 1 Axis.
Mô đun 2094-PRS2 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 2 Axis.
Mô đun 2094-PRS3 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 3 Axis.
Mô đun 2094-PRS4 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 4 Axis.
Mô đun 2094-PRS5 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 5 Axis.
Mô đun 2094-PRS6 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 6 Axis.
Mô đun 2094-PRS7 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 7 Axis.
Mô đun 2094-PRS8 Power Rail, Slim, 230V OR 460V, 8 Axis.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun 2094-AC16-M03-S”