Mô đun 2094-BC04-M03-S

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun 2094-BC04-M03-S

Thông số kỹ thuật Allen bradley 2094-BC04-M03-S

IAM Module Cat. No. AM Module Cat. No. RSLogix 5000 Software Version Kinetix 6000 Drive Firmware Revision
Mô đun 2094-BC01-MP5-S 2094-BMP5-S 16 or later 1.111 or later
Mô đun 2094-BC01-M01-S 2094-BM01-S 16 or later 1.111 or later
Mô đun 2094-BC02-M02-S 2094-BM02-S 16 or later 1.111 or later
Mô đun 2094-BC04-M03-S 2094-BM03-S 17 or later 1.117 or later
Mô đun 2094-BC07-M05-S 2094-BM05-S 17 or later 1.117 or later

Kinetix 6000 Peak Overload Support

IAM/AM Module Cat. No. Module Safe Torque Off Drive Series A Series B, C, and D
2094-BCxx-Mxx IAM Non Safe Torque Off Standard
2094-BMxx AM
2094-BCxx-Mxx-S IAM Safe Torque Off Standard Standard or
2094-BMxx-S AM Peak enhanced

Kinetix 6000 Peak Current Ratings

IAM/AM Module Cat. No. Peak Inverter Current Rating Peak Converter Current Rating
Standard Peak Enhanced Series A Series B, C, and D
Mô đun 2094-BC01-MP5-S 150% 250% 200% 250%
Mô đun 2094-BC01-M01-S 150% 250% 200% 250%
Mô đun 2094-BC02-M02-S 150% 250% 200% 250%
Mô đun 2094-BC04-M03-S 150% 250% 200% 250%
Mô đun 2094-BC07-M05-S 150% 200% 200% 300%
Mô đun 2094-BMP5-S 150% 250%
Mô đun 2094-BM01-S 150% 250%
Mô đun 2094-BM02-S 150% 250%
Mô đun 2094-BM03-S 150% 250%
Mô đun 2094-BM05-S 150% 200%

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun 2094-BC04-M03-S”