Mô đun 2094-AC09-M02-S

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Mô đun 2094-AC09-M02-S

AM Module (inverter, 200V-class) Power Specifications

Attribute (1) 2094-AMP5-S (2094-AC05-MP5-S) 2094-AM01-S (2094-AC05-M01-S) 2094-AM02-S (2094-AC09-M02-S) 2094-AM03-S (2094-AC16-M03-S) 2094-AM05-S (2094-AC32-M05-S)
Bandwidth (2)
Velocity loop 500 Hz
Current loop 1300 Hz
PWM frequency 8 kHz 4 kHz
Input voltage (nom) 325V DC
Continuous current (rms) 3.7 A 6.0 A 10.6 A 17.3 A 34.6 A
Continuous current (0-pk) 5.2 A 8.5 A 15.0 A 24.5 A 48.9 A
Peak current (rms) (3) 7.4 A 12.0 A 21.2 A 34.6 A 51.9 A
Peak current (0-pk) 10.5 A 17.0 A 30.0 A 48.9 A 73.4 A
Continuous power out (nom) 1.2 kW 1.9 kW 3.4 kW 5.5 kW 11.0 kW
Internal shunt
Continuous power N/A 50 W
Peak power N/A 1400 W
Internal shunt resistor N/A 115 Q
Shunt on N/A 405V DC
Shunt off N/A 375V DC
Efficiency 98%
Capacitance 390 J-.lF 660 J-.lF 780 J-.lF 1320 J-.lF 2640 J-.lF
Capacitive energy absorption 15 J 25 J 29 J 50 J 99 J
Short-circuit current rating 200,000 A (rms) symmetrical

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun 2094-AC09-M02-S”