• Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RN20

Module 2711P-RN20

module allen bradley | đại lý 2711P-RN20

nhà phân phối 2711P-RN20

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RN20
Product Line Panelview Plus
Communication Ethernet-IP
Giao tiếp Cable 2711P-CBL-EX04
Shipping Weight 4 lbs.
Shipping Dimensions 11X8X6 in.
UPC 10885630269846