Bộ nguồn 1606-XLSCAP24-12

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLSCAP24-12

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLSCAP24-12

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLSCAP24-12

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLSCAP24-12

Power Supply, Performance, with UPS, 22.5 – 30 Volt DC Input, 240 Watt, 12kW Capacitor

Công suất: 240
Kiểu lắp: Chassis
Kiểu: UPS, Bộ nguồn AB
Volts DC Range: 30
Công suất: 240
Kiểu: UPS, Bộ nguồn AB
Kiểu lắp: Chassis
Volts DC Range: 30