• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLERED

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLERED

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLERED

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLERED

Redundancy Module, 480 Watt, 24 – 60 Volt DC Input, 20 Amp for XLS Power Supply

Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Công suất: 480
Amps: 20
Volts DC Range: 24-60
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 480
Volts DC Range: 24-60
Số pha: 1
Amps: 20