• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS240K

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS240K

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS240K

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS240K

Power Supply, 240 W, 100-240 V AC Or 110-150 V DC, 28-32 V DC Output, Performance Family

Công suất: 240
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts DC Range: 28, 32/110-300
Amps: 8
Volts AC Range: 100-240
Công suất: 240
Số pha: 1
Amps: 8
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts DC Range: 28, 32/110-300
Volts AC Range: 100-240