• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XL960E-3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XL960E-3

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XL960E-3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XL960E-3

Power Supply, 960W, 24 – 28V DC Output, 3-PhasePower Supply, 960 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 3-Phase

Số pha: 3
Kiểu: Bộ nguồn AB
Số pha: 3
Kiểu: Bộ nguồn AB