• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLP60BQT

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLP60BQT

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLP60BQT

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLP60BQT

AB 1606-XLP60BQT AC OR DC INPUT 12VDC OUT 54W LOW TEMP PS

Kiểu: Bộ nguồn AB
Kiểu: Bộ nguồn AB