• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE480EPC

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE480EPC

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE480EPC

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE480EPC

XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A