Bộ lập trình PLC 1769-L32E

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Bộ lập trình PLC 1769-L32E

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1769-L32E

Characteristic Allen bradley 1769-L31 Allen bradley 1769-L32C Allen bradley 1769-L32E Allen bradley 1769-L35CR Allen bradley 1769-L35E
User Memory 512 kB 750 kB 750 kB 1.5 MB 1.5 MB
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Ports 2 RS-232 ports (isolated DF1 or ASCII; non-isolated DF1 only) 1 ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
1 redundant ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
Module expansion capacity 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules
Power supply distance rating 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules

Phụ kiện Allen bradley

Attribute Allen bradley 1784-CF64Allen bradley 1784-CF128
Memory 128 MB 128 MB
Weight, approx. 14.2 g (0.5 oz)

1769 CompactLogix Batteries
The 1769-L23x and 1769-L3x controllers come with one 1769-BA lithium battery. The 1768 controller does not require a battery. The controller uses internal flash memory to store its program during shutdown. Energy stored in the 1768 power supply maintains controller power long enough to store the program to internal flash memory (not the external CompactFlash card).

Attribute Allen bradley 1769-BA
Description Lithium battery (0.59 g)
CompactLogix controllers 1769-L23-QBFC1B, 1769-L23E-QB1B,
1769-L23E-QBFC1B
1769-L31
1769-L32C, 1769-L35CR
1769-L32E, 1769-L35E

đại lý 1769-L32E | nhà phân phối 1769-L32E | rockwell 1769-L32E | đại lý plc 1769-L32E | đại lý Allen bradley 1769-L31 | nhà phân phối Allen bradley 1769-L31

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lập trình PLC 1769-L32E”