Product Tag - nhà phân phối Allen bradley 1769-L31