• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Động cơ MDF-SB1003P-QJ82B-S

Động cơ MDF-SB1003P-QJ82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC100, 3 Stack, 5000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1003P-QJ84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC100, 3 Stack, 5000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1003P-QK82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC100, 3 Stack, 5000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1003P-QK84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC100, 3 Stack, 5000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1153H-QJ82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC115, 3 Stack, 3500 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1153H-QJ84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC115, 3 Stack, 3500 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1153H-QK82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC115, 3 Stack, 3500 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1153H-QK84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC115, 3 Stack, 3500 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1304F-QJ82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC130, 4 Stack, 3000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1304F-QJ84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC130, 4 Stack, 3000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Keyed Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1304F-QK82B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC130, 4 Stack, 3000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, No Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB1304F-QK84B-S Integrated Drive-Motor, Food-grade, 400V, IEC130, 4 Stack, 3000 RPM, Multi-turn Absolute Encoder, Smooth Shaft, Rotatable htec Connector, With Brake, IEC Metric flange, Safe-off
Động cơ MDF-SB-NODECVR MDF-SB-NODECVR

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ MDF-SB1003P-QJ82B-S”