• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L73XT

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L73XT

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L73XT

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L73XT

Controller, 8 MB User thẻ nhớ, Extended Environmental, USB Port, 4 Character Alpha/Numeric Display