Bộ lập trình 2080-L50E-48QWB

  • Mô tả

Mô tả

2080-L50E-48QWB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-L50E-48QWB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-L50E-48QWB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-L50E-48QWB

MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER