• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1752-L24BBB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1752-L24BBB

đại lý plc allen bradley | đại lý 1752-L24BBB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1752-L24BBB

Controller, SmartGuard 600, Programmable, 16 Digital Inputs, 8 Digital Outputs, 4 Test Pulse Sources, Connections for USB and DeviceNet Safety Communications