• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L72

Thông số kỹ thuật bộ lập trình Plc 1756-L72

Technical Specifications – ControlLogix 5570 Controllers

Attribute Bộ lập trình 1756L71, 1756L71K Bộ lập trình 1756L72, 1756L72K Bộ lập trình 1756L73, 1756L73K Bộ lập trình 1756L74, 1756L74K Bộ lập trình 1756L75, 1756L75K
User memory 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB
I/O memory 0.98 MB
Optional nonvolatile memory storage 1 GB (1784-SD1 ships with every controller)

2 GB (1784-SD2)

Digital I/O max 128,000
Analog  I/O max 4000
Total I/O max 128,000
 

Energy storage module

•  1756-ESMCAP, 1756-ESMCAPK capacitor energy storage module (removable, ships installed with every controller)

•  1756-ESMNSE, 1756-ESMNSEK capacitor energy storage module (removable, no residual WallClockTime power backup)

•  1756-ESMNRM, 1756-ESMNRMK capacitor energy storage module (nonremovable, helps prevent USB connection  and SD card use to help secure the controller)

Current draw @ 1.2V DC 5 mA
Current draw @ 5.1V DC 800 mA
Power dissipation 2.5 W
Thermal dissipation 8.5 BTU/hr
Isolation voltage 30V (continuous), basic insulation type, USB port-to-system

Type tested at 500V AC for 60 s

USB port(1) USB 2.0, full speed (12 Mbps)
Weight approx 0.25 kg (0.55 lb)
Slot width 1

Bộ lập trình 1756-L61, 1756-L62, 1756-L63, 1756-L63XT

Bộ lập trình 1756-L64, 1756-L65, 1756-L71, 1756-L72, 1756-L73, 1756-L74,
Bộ lập trình 1756-L75, 1756-L81E, 1756-L82E

Bộ lập trình 1756-L83E, 1756-L84E, 1756-L85E

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lập trình 1756-L72”