• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L71SK

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L71SK

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L71SK

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L71SK

Controller, GuardLogix, 2 MB User thẻ nhớ, EtherNet/IP Port, Conformally Coated

The ControlLogix® controller provides a scalable controller solution that is capable of addressing many I/O points. You can place the ControlLogix controller into any slot of a ControlLogix I/O chassis, and install multiple controllers in the same chassis.