• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Bộ lập trình PLC 1763-L16BBB

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1763-L16BBB

Allen bradley 1763-BA 1763 MicroLogix 1100 System, Replacement Lithium Battery
Allen bradley 1763-L16AWA 1763 MicroLogix 1100 System, MicroLogix 1100, 120/240V ac power, (10) 120V ac digital inputs, (2) 10V analog inputs, (6) relay outputs
Allen bradley 1763-L16BBB 1763 MicroLogix 1100 System, MicroLogix 1100, 24V dc power, (10) 24V dc digital inputs, (2) 10V analog inputs, (2) relay outputs, (4) 24V dc FET outputs
Allen bradley 1763-L16BWA 1763 MicroLogix 1100 System, MicroLogix 1100, 120/240V ac power, (10) 24V dc digital inputs, (2) 10V analog inputs, (6) relay outputs
Allen bradley 1763-L16DWD 1763 MicroLogix 1100 System, MicroLogix 1100, 12/24V dc power, (10) 12/24V dc digital inputs, (2) 10V analog inputs, (6) relay outputs
Allen bradley 1763-MM1 1763 MicroLogix 1100 System, Memory Module
Allen bradley 1763-NC01 1763 MicroLogix 1100 System, Cable: MicroLogix 1100 Channel 0 (8-pin DIN) to RS-485 (6-pin Phoenix)

đại lý 1763-L16BBB | nhà phân phối 1763-L16BBB | rockwell 1763-L16BBB | đại lý 1763-NC01 | nhà phân phối 1763-L16BWA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lập trình PLC 1763-L16BBB”