• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L62

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L62

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L62

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L62

Controller, ControlLogix, Programmable, 4 MB User thẻ nhớ, 478 KB I/O thẻ nhớ, 128 MB Nonvolatile, EtherNet/IP, ControlNet *** Discontinued ***