• Mô tả
  • Đánh giá (1)

Mô tả

Bộ lập trình PLC 1747-L552

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1747-L552

Allen-Bradley 1747-L552 SLC 5/05 Controller, 32K, Ethernet & RS-232, Series C

Allen-Bradley 1747-L552 SLC 500 SLC 5/05 Processor, 32K Memory, Ethernet & RS-232 Communication Ports, Series C

Catalog Series Description Battery MSDS
Bộ lập trình 1747-L511 SLC 5/01 Controller
1Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L514 SLC 5/01 Controller
4Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L524 SLC 5/02 Controller
4Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L531 SLC 5/03 (with 8Kb user instruction capacity) 1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L532 SLC 5/03 Controller
16Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L541 SLC 5/04 Controller
16Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L542 SLC 5/04 Controller
32Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L542P SLC 5/04 Controller
32Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L543 SLC 5/04 Controller
64Kb Memory
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L551 SLC 5/05 Central Processor Unit
16Kb Memory
E-Net Processor
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L552 SLC 5/05 Central Processor Unit
32Kb Memory
E-Net Processor
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA
Bộ lập trình 1747-L553 SLC 5/05 Central Processor Unit
64Kb Memory
E-Net Processor
1747-BA Lithium Battery MSDS 1747 BA

1 review for Bộ lập trình PLC 1747-L552

  1. 5 out of 5

    Cảm ơn, Ontida mình đã nhận được hàng và hộ trợ của bạn Hải kỹ thuật


Thêm đánh giá