• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L73

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L73

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L73

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L73

Controller, 8 MB User thẻ nhớ, 0.98 MB I/O thẻ nhớ, USB Port, Chassis Mount

Bulletin 1756 ControlLogix® 5570 controllers provide a common control engine with a common development environment. These controllers use Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®. Allen-Bradley® catalog item 1756-L73 from Rockwell Automation® is a ControlLogix 5570 controller. It has 8 MB user memory, USB port, and 500 controller connections. And it has a four-character alpha/numeric display.

Allen-Bradley, ControlLogix, and Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment are trademarks of Rockwell Automation, Inc.