Bộ lập trình 1753-L32BBBM-8A

  • Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1753-L32BBBM-8A

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1753-L32BBBM-8A

đại lý plc allen bradley | đại lý 1753-L32BBBM-8A

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1753-L32BBBM-8A

Controller, Safety, 24 Volt DC, 24 x 24 DC Input, 8 x 24 DC Output, 8 Analog Inputs, 2 High Speed Counters, Modbus RTU Slave *** Discontinued ***