Bộ lập trình 2080-L50E-24QBB

  • Mô tả

Mô tả

2080-L50E-24QBB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-L50E-24QBB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-L50E-24QBB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-L50E-24QBB

MICRO850 24 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER