• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L61

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L61

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L61

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L61

Controller, ControlLogix, Programmable, 2 MB User thẻ nhớ, 478 KB I/O thẻ nhớ, 128 MB Nonvolatile, 250 Controller Connections, Serial Port *** Discontinued ***