Allen bradley 1746-OA8, 1746-OAP12

Allen bradley 1746-OA8, 1746-OAP12

Allen bradley 1746-OA8, 1746-OAP12

Allen bradley 1746 Digital AC Output Modules

Thông số kỹ thuật:

Cat. No. Operating Voltage Continuous
Current per Output, Max.
Continuous
Current/Module, Max.
Number of Outputs Backplane Current Load Applications
Allen bradley 1746-OA8 85…265V AC 1.0 A at 30 °C
0.5 A at 60 °C
8 A at 30 °C
4 A at 60 °C
8 185 mA at 5V General-purpose 120/240V AC outputs
Allen bradley 1746-OA16 0.5 A at 30 °C
0.25 A at 60 °C
8 A at 30 °C
4 A at 60 °C
16 370 mA at 5V
Allen bradley 1746-OAP12 2.0 A at 30 °C
1.25 A at 55 °C
1.0 A at 60 °C
9.0 A at 30 °C
6.0 A at 60 °C
12 370 mA at 5V High-current 120/240V AC outputs; 6 outputs per common;

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *