Allen bradley 1746-IO8, 1746-IO12

Allen bradley 1746-IO8, 1746-IO12

Allen bradley 1746-IO8, Allen bradley 1746-IO12

Allen bradley 1746 Digital I/O Combination Modules

Thông số kỹ thuật mô đun 1746 Digital I/O:

Cat. No. Inputs Outputs Backplane Current Load Applications
Operating Voltage Signal Delay, Max. Off-State Current, Max. Number of Inputs Operating Voltage/
Type
Continuous Current per Output, Max .⋆ Number of Outputs
1746-IO4 85…132V AC on = 35 ms
off = 45 ms
2 mA 2 5…265V AC
5…125V DC
N.O. relay contact
1.5 A at 120V AC
1.2 A at 24V DC
2 30 mA at 5V DC
25 mA at 24V DC
Combination 120V AC inputs and relay contact outputs
1746-IO8 4 4 60 mA at 5V DC
45 mA at 24V DC
1746-IO12 6 6 90 mA at 5V DC
70 mA at 24V DC
1746-IO12DC 10…30V DC on = 8 ms
off = 8 ms
1 mA 6 6 80 mA at 5V DC
60 mA at 24V DC
Combination 24V DC inputs and relay contact outputs

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *