Khởi động mềm 150-C85NBD

Khởi động mềm 150-C85NBD

Khởi động mềm 150-C85NBD

Khởi động mềm SMC-3 150-C108NBD
Khởi động mềm SMC-3 150-C85NBD
đại lý khởi động mềm allen bradley, allen bradley 150-C85NBD

Thông số kỹ thuật:

Amperage Rating: 85A
Class: Motor starter controls
Control Voltage: 100…240V AC
Current Range: 85A
Enclosure: Open
Enclosure Type: Open
Starting Duty: 350%
Voltage: 460V 60Hz
Voltage Rating: 480V, 3-Phase, 50/60Hz

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *