Biến áp cách ly Allen Bradley

Biến áp cách ly Allen Bradley

Biến áp cách ly Allen Bradley

Isolation Transformers Include:
230V/230V, 460V/460V or 575V/575V Delta primary/Wye secondary, Class H insulation, 150 degree C rise, aluminum wound, 60Hz., +/- 5% taps, (1) N.C. thermostat per coil, UL, & CSA.

đại lý biến áp Allen Bradley | nhà phân phối biến áp Allen Bradley | biến áp rockwell

Line Reactors 200-24VAC Input
Drive Ratings kW (HP) Input or Output Line Reactor-3% Impedance Input or Output Line Reactor-5% Impedance
IP 00 (Open Style) IP 10 (NEMA Type 1) IP 00 (Open Style) IP 10 (NEMA Type 1)
Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number
0.37 (0.50) 1321-3112-1) 170 1321-3RA2-D 290 1321-3112-A 190 1321-3RA2-A $320
0.56(0.75) 1321-3114-A 195 1321-3RA4-A 315 1321-3114-B 200 1321-3RA4-B 320
0.75(1) 1321-3114-A 195 1321-3RA4-A 315 1321-3114-B 200 1321-3RA4-B 320
1.2(1.5) 1321-3118-A 205 1321-3RA8-A 325 1321-3118-B 230 1321-3RA8-B 350
1.5(2) 1321-3118-A 205 1321-3RA8-A 325 1321-3118-B 230 1321-3RA8-B 350
2.2(3) 1321-31112-A 240 1321-3RA12-A $365 1321-31112-B $255 1321-3RA12-B 380
3.7(5) 1321-31118-A 315 1321-3RA18-A 435 1321-31118-B 325 1321-3RA18-B 445
5.5(7.5) 1321-31125-A 330 1321-3RA25-A 530 1321-31125-B 370 1321-3RA25-B 570
7.5(10) 1321-31135-A 370 1321-3RA35-A 570 1321-31135-B 390 1321-3RA35-B 590
11(15) 1321-31145-A 490 1321-3RA45-A 790 1321-31145-B 515 1321-3RA45-B 715
15 (20)© 1321-31155-ACS 515 1321-3RA55-AO 710 1321-31155-B0 540 1321-3RA55-B2 740
15(20) 1321-31180-A 600 1321-3RA80-A 800 1321-31180-B 635 1321-3RA80-B 835
18.5(25) 1321-31180-A 600 1321-3RA80-A 800 1321-31180-B 635 1321-3RA80-B 835
22(30) 1321-31180-A 600 1321-3RA80-A 800 1321-31180-B 635 1321-3RA80-B 835
30(40) 1321-311130-A 895 1321-3RA130-A 1090 1321-311130-B 1010 1321-3RA130-B 1210
37(50) 1321-311160-A 1,120 1321-3RA160-A 1,320 1321-311160-B $1,250 1321-3RA160-B 1,450
45(60) 1321-311200-A 1200 1321-3RA200-A 1400 1321-311200-B 1460 1321-3RA200-B 1660
56(75) 1321-311250-A 1360 1321-3RA250-A 1560 1321-311250-B 1980 1321-3RA250-B 2580
75(100) 1321-311320-A 1805 1321-3RA320-A 2410 1321-311320-B 2200 1321-3RA320-B 2800
93(125) 1321-311320-A 1805 1321-3RA320-A 2410 1321-311320-B 2200 1321-3RA320-B 2800

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *